round

Wachttijden

Wachttijden

Update januari 2020.

Zowel voor de BGGZ als SGGZ, ongeacht de diagnose, intake: binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier. Start behandeling: binnen 2 weken na het afronden van de intakeprocedure.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De wachttijd verschilt niet voor de BGGZ of SGGZ en ook niet per verzekering.

Aangezien ik in 2020 mijn praktijk zal afbouwen start ik geen behandelingen, die langer dan een jaar zouden kunnen duren.