round

Aanmelding

Openingstijden praktijk

dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-14.00, vrijdag van 9.00-11.00
(voor supervisie en leertherapie afwijkende mogelijkheden).

Graag aanmeldingsformulier toezenden, dan krijgt U een uitnodiging voor een intakegesprek.
Naar het intakegesprek graag meebrengen: verwijsbrief van de huisarts en zorgpasje.
Tijdens de intakeprocedure wordt besproken of een behandeling bij mijn praktijk al dan niet aangewezen is en zoja, hoe die er uit zal zien.

Als U informatie wilt kunt U bellen; meestal ben ik bereikbaar tussen 8.45-9.00 en tussen 19.45-20.00.
Als U na de voice mail Uw telefoonnummer achter laat bel ik U terug.

U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig volgens bepalingen van de verzekering. (zie bijlage)

Kosten

Er zijn geen kosten aan de behandeling verbonden, behalve Uw eigen risico.
De bedragen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit en volgen een bepaalde "product" systematiek.

Het tarief ‘niet verzekerde zorg’ (OVP) is door de NZA vast gesteld op € 98,- per sessie.

Sessies korter dan 24 uur van tevoren afgezegd moeten van de zorgverzekeraar bij de cliënt gedeclareerd worden: tarief € 50,-